Image

SİLAJ NEDİR?

 
 

SİLAJ NEDİR? Mısır, sorgum, tritikale, ayçiçeği, yonca vs. yem bitkilerinin %60-70 nem düzeyinde hasat edilerek, 2-4 cm boyutlarında kıyıldıktan sonra, silo adı verilen hava geçişi olmayan kapalı ortamlarda sıkıştırılıp depolanarak, laktik asit bakterileri tarafından mayalanmaları neticesinde, elde edilen sulu, lezzetli, besleyici ve ekonomik bir kaba yemdir.

SİLAJIN FAYDALARI NELERDİR?

 
  1- Silaj sulu, lezzetli ve besleyici bir kaba yem olup, özellikle kış aylarında otlatma ile mümkün olmayan veya hayvanların yaz-kış içeride bakıldığı çiftliklerde, hayvanların yeşil yem ihtiyacını karşılar, 2- Kaba yemlerin kurutularak muhafaza edilmesi yönteminde, kurutma, balyalama, taşıma, depolama ve yemleme aşamalarında ortaya çıkan bitkinin en değerli aksamları olan yaprak, çiçek gibi aksam kayıpları silaj yapımında ortadan kalkar. 3- Yeşil yemler silaj yapıldığında silajda laktik asit oluşur. Laktik asit kokusu, aroması ve tadı nedeniyle hayvanları cezbeder, hayvanlar silajı daha iştahla ve severek tüketirler. 4- Silaj diğer kaba yemlerin sindirilmesini kolaylaştırır ve yemden yararlanma oranını yükseltir. 5- Silajla beslenen hayvanların et ve süt verimlerinde gözle görülür artış sağlanır. Süt artışı ortalama 5. günde, beside canlı ağırlık artışı 25. günde kendini göstermeye başlar. 6- Silaj kaba yem olmasına karşın enerji, protein, vitamin ve mineral dengesi açısından kaba yemden ziyade kesif yemlere (fabrika yemi) daha yakındır. Bu nedenle silaj yedirilen hayvanların kesif yeme olan ihtiyacı %80 azalır. Bu durum besleme maliyetlerini düşürür. 7- Silaj nemli olduğu için kuru otlardaki gibi yangın tehlikesi yoktur, aynı hacimde kuru ota göre daha fazla silaj depolanabilir. 1 m3 hacimde 700-1.000 kg arası silaj depolanabilirken, kuru kaba yemler aynı hacimde 250-300 kg depolanabilir. 8- Kaliteli yapılmış bir silaj, hava almadıkça yıllarca (3 - 5 yıl) kalitesinde, besin değerinde düşme olmaksızın depolanabilir, 9- Silaj yapımı ekimden-hasada, paketlemeden-yedirmeye kadar her aşamada makinalı tarıma uygundur. Bu nedenle işçilik gereksinimi daha azdır. 10- Silajın maliyeti diğer kuru kaba yemlere göre (ot, yonca, saman vs) %50, kesif yemlere göre %80 daha ucuzdur.


SİLAJ YAPIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

 
  Silaj yukarıda belirtildiği üzere diğer yemlere pek çok avantajı olan bir yemdir. Ancak silaj yapımı ve kullanımı bilinçli olmayı gerektiren bir süreçtir. Silaj nemli olduğu için yapılacak yanlış bir uygulama ürünün bozulmasına, kullanım dışı kalmasına veya üründen beklenen faydaları görülememesine neden olabilir. Silaj yapımında dikkat edilecek hususlar: 1- Ürünün hasat (biçim) dönemi; Silajı yapılacak bitki en uygun olgunluk döneminde biçilmelidir. Erken biçim ürünün kuru madde düzeyinin düşük kalmasına, geç biçim ise ürünün odunsu yapısının artmasına silajın kalitesinin düşmesine neden olur. 2- Bitkinin nem oranı; silaj yapılacak bitkinin hasat dönemindeki nem oranı %30-40 civarında olmalıdır. Nem oranı fazla olursa silo suyu çıkışı olur, bu bir kayıptır. Nem oranı düşük olursa ürünün mayalanması zorlaşır. 3- Kıyma boyutu; silajı yapılacak bitki 2-4 cm boyutlarında kıyılmalıdır. Daha küçük boyutlarda kıyılırsa, silo suyu çıkışı artar, hayvanlarda sindirim süresi kısalır, hayvanın silajdan alacağı fayda azalır. Daha büyük boyutlarda kıyılarsa ürün iyi sıkışmaz, ürün içinde hava kalır, mayalanma iyi olmaz, silajın kalitesi düşer. 4- Sıkıştırma; silajı yapılacak bitki siloda iyi sıkıştırılmalıdır. Sıkışma ile silajın içinde hava kalmaz, silajı bozmaya çalışan oksijenli solunum yapan bakterilerin faaliyeti durur, bunun yerine mayalanmayı sağlayan oksijensiz bakteri solunumu başlar. Böylece mayalanır. 5- Silaj hava almamalıdır; silo hava almayacak şekilde kapatılmalı, silajın dış havayla irtibatı tamamen kesilmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi silaj hava almazsa oksijensiz solunum yapan bakteriler çalışır, silaj mayalanır, yıllarca bozulmadan saklanır. Silaj hava alırsa oksijenli solunum yapan bakteriler çalışır, bitki önce kızışır, sonra küflenir. Böylece silaj yedirilemeyecek hale gelebilir. 6- Fermantasyon süreci; silaj siloya doldurulduktan sonra fermantasyon (mayalanma) süreci beklenmelidir. Bu süreçte oksijensiz solunum yapan bakteriler (LAB) silajlık bitkinin bünyesindeki şekeri parçalar, laktik asit ortaya çıkar, laktik asit silajı mayalar ve ortaya kaliteli silaj çıkar. Bu süreç bitkiye, havanın sıcaklığına, silonun yapısına göre 20-60 gün arasında gerçekleşir. 7- Bilinçli tüketim: silaj bilinçli bir şekilde tüketilmelidir. Yukarıda belirtilen faydaların görülmesi için kaliteli silaj yapılmalı, hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde silaj, diğer kaba yemlerle karıştırılarak hayvanlara yedirilmelidir. Görüldüğü üzere silaj yapımı hasat döneminden-kıyma boyutuna, sıkıştırmadan-silolamaya, fermantasyondan-tüketime kadar bilinçli bir üretim gerektirir. Silaj yapımı bir üretim zinciridir. Zincirin bir halkasında yapılacak hata silajın bozulmasına, yedirilememesine veya silajdan beklenen faydanın görülememesine neden olabilir. Bu durumda silajı bilmeyen, arazisi olmayan, iklimi silajlık bitki yetiştirmeye müsait olmayan, makine ekipmanı olmayan, kısaca silaj yapmak için altyapısı olmayan çiftçiler bu faydalı yemden nasıl yararlanacak? Bu sorunun yanıtı; PAKETLENMİŞ BALYA SİLAJ yapmak ve kullanmaktır.


PAKETLENMİŞ BALYA SİLAJ YAPIMININ FAYDALARI NELERDİR?

 
  Paketlenmiş balya silajı, silaj yapımı için uygun arazisi, iklimi, makine-ekipman parkı ve en önemlisi bilgi ve tecrübesi olan yerlerde yapılan kaliteli silajların, paketlenmesini, paketli olduğu için ülkenin her tarafına dağıtılmasını ve tüketilmesini sağlayan bir üretim yöntemidir. Bu yöntem ile; 1- Ülkenin her yerinde hayatında hiç silajlık bitki yetiştirmiş, silaj makinası görmemiş, silaj yapmamış çiftçiler bile kaliteli silaja ulaşabilir ve hayvanlarını beslemede kullanabilir. 2- Hayvancılık yapan tüm işletmeler, bu yöntemle yapılan silajı kullandığında, yukarıda sayılan silajın tüm faydalarını görebilirler (maliyetin düşmesi, et ve süt veriminde artış vb) 3- İşletmelerin satın aldığı ancak kullanmadığı fazla kalan silaj, yıllarca besin maddesi kaybı olmadan saklanabilir. 4- Bu yöntemle silaj ticareti başlar. Arazisi ve iklimi uygun olan, makine-ekipman parkı yeterli olan bölgelerde girişimciler paketlenmiş balya silajı yaparak diğer dezavantajlı bölgelerdeki çiftçilere ürün gönderebilirler. 5- Silaj balyaları ayrı ayrı paketlendiği için balyalarda bozulma olmaksızın, günlük ihtiyaç kadar silaj balyası açılıp hayvanlara yedirile bilinir. 6- Silajın bilinmesi, tüketilmesi ve faydalarının görülmesi daha geniş alanlarda ve daha fazla miktarda silaj yapıla bilinir. Bu durum hayvancılık yapan işletmelerin yem maliyetini düşürdüğü gibi verimlerini de artırır. Sonuçta ülke hayvancılığı en büyük gider kalemi olan yem giderlerini aşağıya çekebilir.


NE TÜR ÜRÜNLERİN SİLAJI PAKETLENEBİLİR?

 
  Prensip olarak her türlü yem bitkisinin silajı yapılabilir ve paketlenebilir. Ancak dünyada en fazla silajı yapılan bitki mısırdır. Mısır besin değerinin yüksek olması, kolay mayalanması, kolay yetiştirilebilmesi, birim alandan alınan ürün miktarının fazla olması, makinalı tarıma uygun olması gibi nedenlerle silajı en fazla yapılan bitkidir. Mısırın yanı sıra sorgum, tritikale, yonca ve yaş şekerpancarı posası (küspe) silajı bol miktarda yapılmakta ve paketlenmektedir. Bu ürünlerin yanı sıra her türlü sebze ve meyve posası, konserve fabrikası artıkları, arpa posası, odun talaşı, pamuk, kağıt ve plastik artıkları gibi sanayi ürünleri de bu makinalar ile paketlenebilir.


KOMSİLAJ BALYA SİLAJ PAKETLEME MAKİNALARI

 
  Komdeğirmen Markası ile 1985 yılından bu yana makine üretim sektöründe yer alan firmamız, 2010 yılından itibaren KOMSİLAJ markası ile Türkiye’de ilk balya silaj paketleme makinasının üretimine başlamıştır. 10 yıl gibi kısa bir sürede KM-100, KM-500, KM-1.000 ve KM-1.500 (Mobil Sistem) modelleri ile yurt içi ve yurt dışında silaj paketleme sektörünün doğmasına ve gelişmesine öncülük yapmıştır. KOMSİLAJ tarafından üretilen balya silaj paketleme makinalarının teknik özellikleri ve yaptıkları silaj balyaları hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.
Örnek Resim


KOMSİLAJ BALYA SİLAJ PAKETLEME MAKİNALARININ AVANTAJLARI NELERDİR?

 
  Firmamız Türkiye’de balya silaj paketleme makinası üretimine başlayan ilk firmadır. Komsilaj ilk balya silaj paketleme makinasını ürettiği gibi, balya silaj paketleme makinalarındaki yeniliklerinde öncüsü olmuştur. Komsilaj silaj balya paketleme makinalarını sektördeki diğer markalardan öne çıkaran bazı özellikler şunlardır. 1- İlk satın alma fiyatı; Komsilaj, silaj balya paketleme makinalarının ilk satın alma fiyatı yurt dışındaki muadil makinalara göre %50 daha ucuzdur. 2- İhtiyaç duyulan enerji kaynağı: yurt dışında üretilen silaj balya paketleme makinaları traktör kuyruk mili gücü ve dizel yakıt enerjisi kullanırken, Komsilaj silaj balya paketleme makinaları 380 volt elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Bu durum enerji maliyetini %80 azaltmaktadır. Ayrıca 380 volt elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde balya silaj paketleme makinaları üzerinde opsiyonel olarak sunulan ve traktör kuyruk mili gücü ile çalışan alternatör ile makinanın çalışması için gerekli 380 volt elektrik enerjisi üretilmekte ve makinalar her ortamda kesintisiz, düşük enerji maliyeti ile çalışmaktadırlar. 3- Kullanılan malzeme kalitesi: Komsilaj silaj balya paketleme makinalarının üretiminde kullanılan mekanik, hidrolik, elektrik, elektronik ve pnömatik malzemelerin her biri, alanında öne çıkmış dünya markası ürünlerden seçilmekte, öncelik düşük maliyete değil, yüksek kaliteye verilerek alanında en kaliteli makinalar üretilmektedir. 4- Kullanım kolaylığı; Komsilaj silaj balya paketleme makinaları besleme, balya yapma, file ve streç sarma işlemelerini tamamen otomatik olarak kendisi yapmakta, insan müdahalesine gerek kalmadan çalışmaktadır. Makine kumanda panosundan balya yoğunluğu, streç ve file sarım sayısı, besleme hızı gibi üretim parametreleri silajı paketlenecek ürüne göre dijital olarak ayarlanmakta ve makine silaj paketlemesini insan işgücüne gerek kalmadan kendisi yapmaktadır. 5- Yedek parça ve servis hizmeti: Komsilaj bünyesinde bulunan yedek parça birimi ile üretimi yapılan balya silaj paketleme makinalarının tüm yedek parçalarını stoklarında bulundurmaktadır. 2 ayrı servis ekibi ile yurt içi ve yurt dışında 7/24 kesintisiz servis hizmeti sağlanmaktadır. 6- Uzaktan müdahale imkanı: Komsilaj silaj balya paketleme makinaları, kumanda panosu üzerinde bulunan arıza bildirim bölümü ile makine üzerinde yaşanabilecek muhtemel arıza durumlarını operatöre yazılı ve sesli ikaz yöntemi bildirmektedir. Makine dünyanın neresinde olursa olsun, uzaktan internet bağlantısı ile bağlanılarak makinanın ayar ve üretim parametrelerine müdahale edilebilmektedir. Bu durum mekanik arızalar dışındaki pek çok arızanın anında ve yerinde giderilmesine imkan sağlamaktadır.BLOG

KOMSİLAJ BLOG

 

  GİT
YEDEK PARÇA

KOMSİLAJ MAĞAZA

 

 GİT
GALERİ

KOMSİLAJ GALERİ

 

 GİT
Image
Kom Değirmen olarak;

Neden Biz?

 

36 Yılı Aşkın Sürelik Deneyim


 • Makinemizin sargı sistemi oransal valftır ve hidrolik sistemler çalışır.
 • Sargı sisteminin hidrolik sistemle çalışmasından dolayı daha hızlı ve dayanıklı olduğundan streci gerer ve balya sayısını artırır.
 • Makine gövde kapak sistemi oransal valf olup çift kademeli değişken hızla çalışır. Düz valf kullanan sistemlere göre çok daha hızlı çalışır.
 • File sistemimiz hidromotor ile çalışmaktadır.
 • Gövde yataklama sisteminde çift keçe kullanmaktayız.
 • Bu sistem performans olarak makinenin daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlar.
 • Makinenin bütün zincir ve dişlilerinde otomatik yağlama uygulaması vardır.
  -Otomatik yağlama uygulaması ile muhtemel arızalar önlenir.
  -Bu sistemin olmadığı makinelerde sıklıkla arızalar yaşanır ve zincir ömrü kısalır.
 • Makinemizin bütün bilye yatak sistemlerinde de otomatik yağlama uygulaması yapılmaktadır.
 • Makinemiz oransal sistem ile çalıştığı için çift hidrolik pompası ve çift soğutucu sistemi bulunmaktadır.
 • Makinemizin gövde dişlileri kilitli burç olup dişlileri merkezli bir şekilde rötor miline dengeli ve sağlıklı çalışmasını sağlar.
  -Dişlilerde kama sistemine kıyasla çok daha kaliteli ve sağlıklıdır.